Privacybeleid

Voor onze website en webwinkel gebruiken we jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld om bestellingen te kunnen afleveren. Wij zijn daarmee verwerkingsverantwoordelijk voor die gegevens, wat inhoudt dat wij vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens en die goed beschermen. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan degene van wie wij de persoonsgegevens verwerken.

Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing indien je onze website bezoekt, je persoonsgegevens via de contactpagina van onze website verzendt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met onze klantenservice.

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle Informatie over een persoon en die herleidbaar zijn tot een individu. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voornoemde persoonsgegevens verwerken wij omdat deze door jou aan ons zijn verstrekt op eigen initiatief, door ons, tijdens uw bezoek aan onze website, zijn gegenereerd, in het kader van de dienstverlening door ons zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt dan wel via andere (openbare) bronnen bekend zijn geworden.

Aanpassing privacy statement

Wij hebben het recht om de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij kunnen het privacy statement bijvoorbeeld wijzigen omdat er iets is veranderd in de toepasselijke regelgeving of omdat er iets verandert in het gebruik in de persoonsgegevens die wij verwerken.

Het meest recente en geldende privacy statement wordt op onze website https://modestal.nl gepubliceerd. Het is dan ook verstandig om regelmatig op onze website het privacy statement te raadplegen.

contactgegevens, vragen en klachten

Bij vragen, klachten of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit privacy statement kun je contact opnemen met ons via de navolgende contactgegevens:

Bezoekadres :Kerkstraat 26, 3882BS Putten 

postadres :  postadres idem aan vestigingsadres

Telefoonnummer 0341-354634

Je kunt jouw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, bijvoorbeeld indien wij samen niet tot een oplossing komen of indien je jouw klacht liever niet bij ons indient.